Tarieven prestaties - Kosten

Bij Dullaers Advocaten worden de tarieven, uitgaven en kosten verrekend aan de hand van de geleverde prestaties en een ereloon. Dit wordt transparant en duidelijk gecommuniceerd en is op elk moment beschikbaar ter inzage.

Volgende maatstaven zijn van toepassing:

 • Uurtarief - U betaalt een vast bedrag per uur dat we aan uw dossier werken .
 • Waarde van de zaak - U betaalt een procentuele bijdragen naargelang de waarde van de zaak.
 • Vast bedrag - We komen een vast bedrag overeen.
 • Jaarlijks contract - Voor bedrijven waar we regelmatig voor optreden zijn jaarlijkse contracten gangbaar.

 

Kosten

 • Administratieve kosten:
  • Opening dossier (eenmalige kosten per dossier):  €
  • Kosten administratie en secretariaat (dactylo, telefonie, ...)
   •  € /bewerkt blad
   • Briefwisseling:  € /bewerkt blad voor 1ste geadresseerde,  € /blad voor volgende geadresseerden
   • Aangetekende zendingen:  € /eerste blad en  € /opvolgend bewerkt blad
   • E-mail:  € /verzonden e-mail
   • Kopies:  € /kopie
 • Verplaatsingskosten:  € per km (inclusief parkeerkosten)
 • Voorgeschoten kosten: gerechtskosten (deurwaarderskosten, griffie- en rolrechten, kosten opzoeking, kosten plaatsbezoek... ) en alle andere door het kantoor voorgeschoten kosten.