Vaak speelt familie een grote rol in ons bestaan en worden we vaak met hun geconfronteerd, dit kan ook voor problemen zorgen en een ingrijpende werking hebben op het (samen) functioneren. Meer dan 35 jaar ervaring heeft ons veel geleerd. Problemen tussen (ex-)partners, (plus-)kinderen, familieleden,… wegen zwaar door op het dagelijkse leven en bovendien is elke relatie anders.

Daarom is een uitgebreide bespreking noodzakelijk hierin waarin alle informatie wordt overlopen. Indien er een minnelijke oplossing mogelijk is zullen we dit nastreven, zo dit niet het geval is zal een procedure op maat voor de rechtbank een oplossing bieden. Dit kan gaan van echtscheidingen en beëindiging van wettelijke samenwoonst tot het vorderen, verlagen of verhogen van alimentatie tot bijstand bij erfenissen, de uitonverdeeldheidtreding, bemiddeling enz..

 

Vraag of Advies Nodig Omtrent Echtscheidingsrecht – Familiaal Recht? Neem Contact Op

Voor dringende zaken kunt u ons bereiken via +32 11 37 63 09

Voeg bestanden toe (i.v.t) - Max 50 MB

Uw contactgegevens worden verwerkt volgens onze Privacy Policy afgestemd op de GDPR-wetgeving.